Het ontstaan

Beste bezoeker,

Hartelijk welkom op onze vernieuwde website van de N.A.P. Vooreerst een hartelijk woordje van dank aan de mensen die gezorgd hebben voor het ‘nieuwe’ kleedje van onze site. Er zijn enkele slapeloze nachten aan vooraf gegaan maar het resultaat mag er zijn.

Beste mensen, toen in 1988 de heer Jef Van Hissenhoven door onterechte discussies het toenmalige CVP avontuur voor bekeken hield, kwam hij met een eigen (plaatselijke) partij op het toneel. De N.A.P. (Nieuwe Aartselaarse Partij) werd geboren en er waren meteen meer dan genoeg kandidaten om de kiezerslijst te vullen. Vanaf de eerste verkiezingen waar de N.A.P. aan deelnam heeft de partij deel uitgemaakt van de coalitie en hebben de mandatarissen steeds met ambitie en kracht de gemeente Aartselaar degelijk mee geleid. Wie had ooit durven beweren dat deze kleine plaatselijke partij het zo lang zou volhouden tussen de grote mastodonten? De stichter/pionier Jef Van Hissenhoven  heeft er in ieder geval steeds in geloofd en dat doet hij nog altijd. Vierentwintig jaar lang hebben we mee het beleid van Aartselaar, onze gemeente, mogen voeren. Heel wat doelstellingen en programmapunten zijn door grote inzet van onze mandatarissen bereikt, al hebben we voor sommige zaken keihard moeten vechten en onderhandelen. Dankzij de fijne samenwerking in het verleden mogen we als N.A.P. fier terugblikken op die periode. Al de N.A.P. projecten opsommen zou ons te ver drijven maar enkele belangrijke items willen we hier toch meegeven. De N.A.P. zorgde voor o.a. voor meer parkeergelegenheid ( Kapellehof, opheffen beurtelings parkeren op sommige plaatsen, opstellen parkeerbeleidsplan, parking rondom het Laar vrij gehouden tijdens evenementen, aanduiding aangebracht voor openbare parkings, bijkomende parkeerplaatsen voor minder validen e.a.), meer veiligheid aan de scholen, verkeersmaatregelen om een betere en veiligere doorstroom, nieuwe fietspaden, openbaar vervoer (invoering gratis busvervoer boven de 60 jaar, inmiddels terug afgeschaft door nieuwe coalitie) en andere vernieuwingen, voor de jeugd nieuwe lokalen, budget verhoogd voor speeltoestellen, vervoer kampmateriaal, nieuwe speeltuin in het sportcentrum, jeugdbeleidsplan, terug openstellen van Q-bus, gratis ophalen van groot vuil aan de jeugdlokalen, budget voor security tijdens jeugdfuiven, aanpassingen aan de kinderopvang, voor het onderwijs aankopen van smartborden, onderwijs in Aartselaar bleef gratis en dan de vernieuwingen en opfleuring van verschillende evenementen. Zo kunnen we nog heel wat andere projecten opsommen, wat alleen maar bewijst dat er gewerkt is.

Onlangs vierden wij ons 25 jarig bestaan met als schaduwzijde dat we nu in de oppositie zijn beland door ontstane misverstanden. Maar we zijn zeker niet van plan om de hoofden te laten hangen en ze zullen met ons rekening moeten blijven houden. Onze slogan “buur in uw buurt” blijven we krachtig uitdragen en we zullen steeds bereikbaar zijn voor de burger om vragen en grieven te aanhoren. Door onze voortdurende inzet proberen we het vertrouwen van de kiezer terug te winnen en bouwen we verder aan de toekomst van Aartselaar en zijn burgers. “Wij komen terug”!!

Tot slot wil ik u, beste bezoeker, nog veel surfgenot toe wensen en bedanken voor uw bezoek aan onze site.

Lang leve Aartselaar

Lang leve de N.A.P.

De voorzitter.

Ludo Segers