Voetweg in De Reukens goedgekeurd

De gemeenteraadsleden kregen het punt over de opening van de voetweg tussen de Pierstraat en voetweg 19 in De Reukens ter goedkeuring voorgelegd. Ondanks enkele bezwaarschriften, keurde het schepencollege het punt goed.

De oppositie had een aantal vragen wat betreft het openen van de nieuwe voetweg in De Reukens. Kris Wils (NAP) merkte op dat het om een private weg gaat die, ondanks opmerkingen van de boordeigenaar, nu officieel wordt omgevormd tot publiek domein. “Ik denk dat de eigenaar via zijn kadastraal inkomen hiervoor wordt belast. Tegelijk is er de opmerking van de Fietsersbond dat de weg op sommige plaatsen slechts 40 centimeter breed is, terwijl één tot anderhalve meter ideaal zou zijn. Tenslotte is de weg niet verlicht.”