Gebruiksreglement Laar ?

Gebruiksreglement voor Laar?

Oppositiepartij NAP pleitte de voorbije gemeenteraad voor de invoering van een reglement voor gebruik van het pleintje op het Laar. "Om meer duidelijkheid te schepen", aldus de partij. "Die is er al", meent burgemeester Sophie De Wit (N-VA).

"Tijdens de carnavalskermis dit jaar werd aan de uitbater van een trampolineattractie op het Laar een retributie gevraagd voor een standplaats op het Laar. Onlangs stonden er een drietal partytenten op het Laar opgesteld, die gebruikt werden voor commerciĆ«le doeleinden. Maar daarvoor werd dan weer geen retributie gevraagd. Waarom ga je daar een onderscheid tussen maken? We willen dat iedereen gelijk wordt behandeld en pleiten daarom voor de invoering van een gebruiksreglement. Dat zou veel meer duidelijkheid scheppen", redeneert oppositieraadslid Rudy Siebens (NAP).Volgens burgemeester Sophie De Wit (N-VA) is er geen probleem. "Dat de uitbater van de trampolineattractie om een retributie werd gevraagd, had te maken met het kermisreglement. Als je een gebruiksreglement gaat invoeren voor het pleintje op het Laar, waar houdt het dan op? Ga je er dan ook een invoeren voor terrassen en de rest van het openbaar domein? Je gaat jezelf hiermee allerlei moeilijkheden op de hals halen."Het voorstel van NAP werd weggestemd.